Suplementácia omega-3 ako súčasť liečby depresie

Suplementácia omega-3 ako súčasť liečby depresie

Kombinácia výživového doplnku s omega-3 mastnými kyselinami a antidepresív zlepšuje stav depresívnych príznakov viac než samotné užívanie antidepresív. Suplementácia omega-3 môže byť vhodnou doplnkovou terapiou depresie. K tomuto záveru dospela štúdia, ktorej výsledky boli publikované v odbornom časopise Journal of Personalized Medicine. Štúdia prebiehala v spolupráci so 165 pacientami s miernou až stredne ťažkou depresiou. Pacienti boli rozdelení do 3 skupín: užívajúci výživové doplnky s obsahom omega-3 mastných kyselín (500 mg/deň), užívajúci 3 rôzne antidepresíva a užívajúci spoločne kombináciu omega-3 a antidepresív. Klinické rysy depresie boli hodnotené pomocou Hamiltonovej škály depresie (HDRS, Hamilton Depression Rating Scale). V priebehu pozorovania dochádzalo postupne k štatisticky významnému zlepšovaniu depresívnych príznakov. Na konci štúdie bolo skóre HDRS významne nižšie u pacientov užívajúcich kombinovanú liečbu v porovnaní s pacientami užívajúcimi buď len antidepresíva, alebo len omega-3.Zdroje:

https://www.mdpi.com/2075-4426/13/2/224 


Späť do odbornej sekcie
image/svg+xml ?