V súvislosti s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platnej legislatívy v oblasti spotrebiteľských recenzií Vás týmto NaturaMed informuje, že recenzie uverejnené na našich webových stránkach a v tlačových materiáloch overujeme. V prípadoch, keď sme schopní doložiť, že tieto recenzie preukázateľne pochádzajú od našich zákazníkov označujeme recenziu informáciou „Overený zákazník“. 

Na recenzie zverejňované mimo pôsobnosť NaturaMed najmä na webových stránkach 3. strán (napr. na Google alebo na vasestiznosti.cz atď.) nemáme vplyv a zodpovednosť za také recenzie vr. informačnej povinnosti nesie ich prevádzkovateľ. 

Zákazník poskytuje NaturaMed recenziu prostredníctvom svojich vyjadrení, ktoré NaturaMed zaznamená pomocou fotografie či na audio/video záznam, ktorý je následne prevedený do textovej podoby, v ktorej je recenzia následne uverejňovaná na webových stránkach a v tlačových materiáloch. Zákazník pri udelení recenzie NaturaMed zároveň fyzicky podpisuje formulár udelenia súhlasu s uverejnením jeho vyjadrenia, príp. fotografie či videozáznamu, a zároveň tento zákazník poskytuje NaturaMed licenciu svojich vyjadrení na ich následné použitie. Súvisiace podklady zostávajú uložené v NaturaMed na potreby dokladania. 

On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa