Obchodné podmienky priamo pri produktoch

Snažíme sa byť maximálne transparentní, a preto sme, aj s ohľadom na počet ponúkaných produktov a ich predajných variantov, nahradili súhrnný dokument „Všeobecné obchodné podmienky“, obchodnými podmienkami viažucimi sa ku konkrétnemu produktu a jeho príslušnému variantu. Tieto podmienky zverejňujeme priamo pri produkte alebo v objednávkovom formulári. Umožňuje nám to poskytovať vám včas potrebné informácie tak, aby vám mohlo byť vopred zrejmé, za akých podmienok prípadný obchod uzatvárate.

Veríme, že to bude prínosom aj pre Vás.

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

image/svg+xml ?