Suplementácia omega-3 ako súčasť liečby sarkopénie

Suplementácia omega-3 ako súčasť liečby sarkopénie

Suplementácia vysokými dávkami omega-3 viacnenasýtených mastných kyselín (PUFA) má u pacientov so sarkopéniou aj s jej vysokým rizikom veľmi priaznivé účinky na zlepšenie svalovej sily horných končatín a fyzických funkcií dolných končatín. K tomuto záveru dospela metaanalýza randomizovaných dvojito zaslepených štúdií (randomized controlled trial, RCT), ktorej výsledky boli publikované v odbornom časopise Aging Research Reviews. Všetky skúmané intervencie navyše vykazovali podobný profil prijateľnosti a bezpečnosti ako v skupinách užívajúcich placebo alebo majúcich štandardnú starostlivosť. Analýza ukázala, že najväčšie zlepšenie tak svalovej sily horných končatín, ako aj fyzických funkcií dolných končatín bolo zaznamenané v skupine s vysokými dávkami omega-3 PUFA (viac ako 2,5 g/deň). Uvedené účinky boli potvrdené v analýzach podskupín placebom kontrolovaných dvojito zaslepených štúdií. Žiadna zo skúmaných suplementácií omega-3 PUFA nebola spojená s významným zvýšením hmotnosti kostrového svalstva, tukovej hmoty alebo celkovej telesnej hmotnosti. 

Sarkopénia je ochorenie spočívajúce v úbytku svalovej hmoty a sily, ktoré súvisí spravidla so starnutím. Prevalencia sarkopénie dosahuje v rôznych štúdiách 10 až 27 % a je spojená s významným negatívnym dopadom na kvalitu života, nárokmi na zdravotnú starostlivosť, komorbiditu a úmrtnosť starších osôb.


Zdroje:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568163723001733
 

Späť do odbornej sekcie
On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa
image/svg+xml ?