Cholín alfoscerát zlepšuje kogníciu pacientov s demenciou

Cholín alfoscerát zlepšuje kogníciu pacientov s demenciou

Cholín alfoscerát (Alpha GPC) zlepšuje kognitívne, behaviorálne a funkčné výsledky pacientov s demenciou spojenou s cerebrovaskulárnym poškodením. K tomuto záveru dospela sumarizujúca štúdia, ktorej výsledky boli publikované v odbornom časopise Journal of Alzheimer's Disease. Do metaanalýzy boli zahrnuté randomizované dvojito zaslepené štúdie a prospektívna kohortová štúdia. Závery ukázali, že pacienti, ktorí dostávali cholín alfoscerát, mali významne lepšie kognitívne schopnosti merané pomocou MMSE (krátky test kognitívnych funkcií) než tí, ktorí dostávali placebo, alebo iné lieky (stredná diferencia: 3,50, 95 % CI: 0,36 až 6,63). K zlepšeniu kognitívnych funkcií došlo tak pri skúmaní samostatného užívania cholín alfoscerátu (stredná diferencia: -6,10, 95 % CI: -7,51 až -4,69), ako aj pri jeho nasadení v kombinácii s donepezilom (stredná diferencia: -5,76, 95% CI: -8,07 až -3,46).


Zdroje:
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad221189
 

Späť do odbornej sekcie
On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa