Mechanizmus pôsobenia fytosterolov pri znižovaní hladiny cholesterolu

Mechanizmus pôsobenia fytosterolov pri znižovaní hladiny cholesterolu

Mechanizmom pôsobenia fytosterolov na reguláciu metabolizmu cholesterolu a zmiernenie hyperlipidémie sa zaoberala štúdia na myšiach. Jej závery ukázali, že liečba fytosterolmi na myšiach dostávajúcich vysokotukovú diétu (high-fat diet) znižuje hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a LDL-cholesterolu a zároveň zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Fytosteroly nielen zvyšovali antioxidačnú aktivitu pečene, ale tiež pomáhali regulovať hladiny mRNA enzýmov a receptorov súvisiacich s metabolizmom cholesterolu. Vplyv fytosterolov na zníženie hladiny cholesterolu bol zrušený po podaní antibiotík a reprodukovaný pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Analýza ukázala, že fytosteroly modulovali črevný mikrobióm myší a znížili v črevnej mikroflóre relatívne množstvo baktérií produkujúcich hydrolázu žlčových solí (bile salt hydrolase-, BSH) potenciálne súvisiacich s metabolizmom cholesterolu. Tieto zistenia čiastočne vysvetľujú mechanizmy regulácie metabolizmu cholesterolu a vyplýva z nich, že regulácia črevného mikrobiómu by mohla byť prínosom pri liečbe hyperlipidémie.


Zdroje:
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2023/6409385/ 
 

Späť do odbornej sekcie
image/svg+xml ?