Môže omega-3 znížiť príznaky ADHD u detí?

Môže omega-3 znížiť príznaky ADHD u detí?

Omega-3 mastné kyseliny sa delia na nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny podľa počtu dvojitých väzieb. Nenasýtené mastné kyseliny sa ďalej delia na mononenasýtené mastné kyseliny (MUFA) a polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA), ktoré sú pre ľudský organizmus nevyhnutné. PUFA zahŕňajú omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, ktoré by sa mali konzumovať v ideálnom pomere 1:3. Zatiaľ čo omega-6 mastné kyseliny sa nachádzajú vo väčšine spracovaných potravín, omega-3 mastné kyseliny sa nachádzajú najmä v tučných rybách a veľká časť populácie ich má nedostatok. 

ADHD je neurovývojová porucha charakterizovaná zvýšenou impulzivitou, poruchou pozornosti, ťažkosťami so sústredením a hyperaktivitou. Vyskytuje sa u 2-7 % detí. Príčiny tejto poruchy nie sú úplne objasnené. Štúdie však ukazujú, že deti s ADHD majú zmeny v spektre lipidov a pomere PUFA, čo by mohlo byť spôsobené zmenou metabolizácie mastných kyselín. 

Vysoký pomer omega-6 mastných kyselín k omega-3 mastným kyselinám vedie k zmenám v bunkovej membráne a k zvýšenej produkcii zápalových mediátorov (prostaglandínov a tromboxánov). To môže ovplyvniť vývoj zápalu CNS. Naopak, omega-3 mastné kyseliny majú protizápalový účinok a znižujú oxidačný stres. Ukladajú sa v bunkovej membráne, a tým okrem iného ovplyvňujú neurotransmisiu serotonínu a dopamínu, čo má významný vplyv na pozornosť, správanie, psychomotorické schopnosti a koordináciu ľudských pohybov.  Príjem omega-3 mastných kyselín u detí s ADHD zlepšuje emocionálnu rovnováhu a kvalitu spánku, ktorá je u týchto detí často narušená. 

Jedinou účinnou liečbou ADHD sú v súčasnosti psychotropné lieky. Na celom svete však prebieha množstvo štúdií, ktorých cieľom je zistiť príčinu tejto poruchy a možnosti liečby.  V jednej z takýchto štúdií boli deťom s ADHD podávané omega-3 mastné kyseliny počas 12 týždňov. Rodičia potom hodnotili ich kognitívne zlepšenie na 14-bodovej stupnici. Tieto deti zaznamenali zlepšenie o 7 bodov v porovnaní s deťmi, ktoré dostávali placebo a ktorých rodičia hodnotili zlepšenie len na 3 body. 

Záverom možno povedať, že suplementácia PUFA nie je liečbou ADHD, ale mohla by slúžiť ako doplnok tejto liečby alebo ako alternatíva pre deti, ktorých rodičia odmietajú psychofarmakologickú liečbu.

 

MUDr. Ďugová

 

 

Zdroje: 

Michal Goetz, M.D., ADDP, s.z., [cit. 2021-05-16]. K dispozícii na: https://www.addp.cz/dusevni-poruchy/adhd/ 
James M. Greenblatt, M.D., Bill Gottlieb, CHC, The Ultimate (ADHD) Brain Food, 5.5.2021 [cit. 2021-05-16], dostupné na https://www.additudemag.com/adhd-omega-3-benefits/ 
Vladimír Végh, PharmD, Neurologické poruchy u detí a nenasýtené mastné kyseliny, 3/2008, [cit. 2021-05-16], Dostupné z http://www.edukafarm.cz/data/soubory/casopisy/3/140.pdf 
Gesundheit.gv.at, ADHD u detí: liečba, [citované 2021-05-16], Dostupné z https://www.nzip.cz/clanek/676-adhd-u-deti-lecba Steven A Abrams, MD , Long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) for preterm and term infants, 14.4.2021, [citované 2021-05-16], 
Dostupné z https://www.uptodate.com/contents/long-chain-polyunsaturated-fatty-acids-lcpufa-for-preterm-and-term-infants?search=Stevens%20L J,%20Zentall%20SS,%20Deck%20JL,%20et%20al. %20Essential%20fatty%20acid%20metabolism%20in%20boys%20with%20attenti on-deficit%20hyperactivity%20disorder.%20Am%20J%20Clin%20Nutr%201995;%2062:761.&source=search_result&selectedTitle=8~ 150&usage_type=default&display_rank=8
Kevin R Krull, PhD, Porucha pozornosti s hyperaktivitou u detí a dospievajúcich: Prehľad liečby a prognózy, 2/3/2020, [citované 2021-05-16], Dostupné na internete.
 

Späť do odbornej sekcie
On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa