Súvislosť medzi vitamínom B a obezitou je výraznejšia u žien

Súvislosť medzi vitamínom B a obezitou je výraznejšia u žien

Obezita ovplyvňuje vstrebávanie a metabolizmus vitamínov. Štúdia, ktorej sa zúčastnilo 887 ľudí vo veku 45 až 82 rokov, ukázala, že hladina vitamínu B (B1, B2, B6 a B9) negatívne súvisí s obezitou hodnotenou podľa percenta telesného tuku (body fat percentage), množstva viscerálneho tuku (visceral fat area) i obvodu pásu (waist circumference). Výsledky štúdie publikované v odbornom časopise Nutrients ďalej uvádzajú, že súvislosť medzi vitamínom B a obezitou je výraznejší u žien než u mužov a potvrdzuje, že vyššia hladina vitamínu B môže zlepšiť rozloženie telesného tuku a znížiť hmotnosť tuku u dospelých vo veku 45 rokov a starších. U starších dospelých (≥ 60 rokov) potom autori štúdie zdôrazňujú negatívnu koreláciu najvyššieho kvartilu vitamínov B1, B6 a B9 s viscerálnou obezitou. Negatívna súvislosť bola pozorovaná tiež medzi vitamínmi B1 a B2 a centrálnou obezitou, s obezitou definovanou percentom telesného tuku korelovali vitamíny B1, B2 a B6.

 

Zdroje:

https://www.mdpi.com/2072-6643/15/3/483

Späť do odbornej sekcie
image/svg+xml ?

Vážení zákazníci, vzhľadom na veľké vyťaženie dopravcov sme schopní zaručiť dodanie našich produktov do Vianoc pri objednávkach do 15.12.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.